خواص عقیق ۱

0
7

از سنت های حکما و علما در گذشته قرار دادن چهار تکه عقیق و تربت کربلا در چهار گوشه زمین برای دفع بلایا و جلب برکت و روزی بوده است
هم در سازه ها و خانه ها و هم در زمین های کشاورزی

و عجیب اینکه این مطلب قرار دادن عقیق در زمین برای برکت را چندی قبل از قول یک کارشناس جم تراپی از کانادا هم شنیدیم!

🔆حتی بارها تجربه شده حضور عقیق کنار گیاهان باعث تسریع رشد آن ها می شود و جانوران موذی را کمتر می کند

نکته: امام علی ع عقیق را مایه برکت و حفظ از بلایا معرفی کردند و در روایات برای پیش آمدن خیر و نیکی و عاقبت نیک توصیه به استفاده از عقیق شده است

⭕️در حالیکه اعضای فرقه های منفی و شیطانی معروف در ساخت سازه هایشان برای تاثیرگذاری منفی بیشتر بر ساکنین و مراجعین از نجاسات، اوراد و طلسمات و سحر و فرمول های خاصی استفاده می کنند… نقطه مقابلش در روش زندگی مثبت یکی از راهکارهای مهم برای پاکسازی انرژی های منفی و جذب انرژی های مثبت استفاده از گوهرهای پاک است
🔶 دانش استفاده به جا از گوهرها در فضای داخلی منزل و سازه ها و معماری متناسب با شرایط اقلیمی، روحیات افراد و مشکلاتشان، علم بسیار مهم و مغفول مانده ایست

پاسخ دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here