آیا کم آبیِ بدن در زمان روزه داری خطرناک و آسیب زننده است؟

0
20

جواب پزشک آلمانی طبق جدیدترین تحقیقات ، در یکی از برنامه هایِ تلویزیونی آلمان (چیزهایی که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش بیان داشته)

پاسخ دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here