چگونه در توفان و‌ رعد و برق زنده بمانیم؟

0
13

کارهایی که قبل و بعد و حین طوفان می بایست برای زنده ماندن انجام دهیم، نظر شما در این باره چیست ؟نظر و یا تجربه ای در این زمینه دارید؟

پاسخ دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here