طعمه شکار تمساح!

0
2

در فلوریدا جنوب آمریکا تا سال ۱۹۱۹ شکارچیان سفید‌پوست برای #شکار_تمساح از کودکان سیاه‌پوست برای #طعمه استفاده می‌کردند!

در دوران برده‌داری، کودکان را به زور از بردگان جدا می‌کردند اما بعد از برچیده‌شدن قانون برده‌داری کودکان از خانواده‌های سیاه‌پوست دزدیده می‌شدند؛

سال ۱۹۲۳ تایمز پرده از این جنایت بر می‌دارد و با ساختن تمبری برای یادآوری این عمل وحشیانه چهره‌ی نژادپرستی ایالت متحده را نشان داد.

پاسخ دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here