پرتغال و لیمو دشمنان چاقی و سکته مغزی

0
12

✅این مواد باعث حساس شدن گره های چربی میشوند

✅همچنین ﻓﻼﻭﻭﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯼ موجود در پرتغال و لیمو به شدت باعث کاهش سکته مغزی میشوند

پاسخ دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here