مراکزی خاص برای مطالعه در هلند

0
12

در هلند محدوده‌هایی ایجاد شده بدون دسترسی به اینترنت و سیگنال‌ها در آن مکان قطع است!

صرفاً برای اینکه بنشینید مطالعه کنید و با دیگران گپ بزنید تا ارتباطتان با دنیای واقعی قطع نشود.

پاسخ دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here